สามปัญหา-สามงานวิจัยวิถี ‘ใช้ผี-ใช้ธรรม-ใช้คน’ ต่างพื้นที่...แต่ชีวิตมีเป้าร่วม