การเตรียมความพร้อมด้านการตลาดสำหรับชุมชนท่องเที่ยว