เจ้าหน้าที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ศึกษาวัฒนธรรมชนเผ่าลาหู่บ้านดอยมด